عیادت دکتر سلمان زاده از دانش آموزان مصدوم اروندکناری

عیادت دکتر سلمان زاده از دانش آموزان مصدوم اروندکناری

 

اخبار آبادانرئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان به عیادت 2 دانش آموز اروندکناری که با سقوط پنکه سقفی صدمه دیدند، رفت.

به گزارش بهمنشیر ، دکتر شکراله سلمان‌زاده، رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان روز گذشته با حضور در بیمارستان شهید بهشتی

آبادان از 2دانش آموز اروندکناری که بر اثر سقوط پنکه سقفی در کلاس درس در یک مدرسه دخترانه روستایی در بخش اروندکنار آبادان

مصدوم شدند، رفت و پیگیر آخرین وضعیت درمان این 2دانش آموز شد.

وضعیت جسمانی این دانش‌آموزان اروندکناری در حال حاضر خوب است.

رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان در ادامه با حضور در منزل زهرا رزاقی‌زاده، بهورز حادثه‌دیده خانه بهداشت صمدیه‌ی مینوشهر از این

فعال حوزه بهداشت نیز عیادت کرد.

بهورز یادشده روز گذشته برای پیگیری وضعیت سلامت مادر بارداری به منزل وی مراجعه می‌کند که در مسیر برگشت دچار حادثه رانندگی

می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید