برگزاری اولین نشست پژوهشی بندر آبادان

برگزاری اولین نشست پژوهشی بندر آبادان

بندر آبادان میزبان اولین نشست بررسی طرح های پژوهشی بنادر استان خوزستان
اولین نشست کارگروه طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی جهت بررسی طرح های پژوهشی بنادر استان خوزستان در بندر آبادان برگزار شد .
به گزارش خبرنگار بهمنشیر ، مدیرکل بررسی و مطالعات راهبردی سازمان در این جلسه ، بررسی طرح های تحقیقاتی پژوهشی و
مطالعات بنادر استان خوزستان و دریافت نظرات کارگروه با توجه به موضوعات مطرح شده را از اهداف مهم این نشست دانست و بر تصمیم
گیری صحیح در خصوص پژوهش های تحقیقاتی پژوهشی و مطالعاتی بنادر این استان ، تاکید کرد .
مرادی در این نشست ابراز امیدواری کرد  و گفت؛ یقین داریم که با پشتیبانی سازمان بنادر و دریانوردی از طرح های پژوهشی تحقیقاتی و
مطالعاتی شاهد اثرات مثبت این طرح ها باشیم .
وی در ادامه ؛ ضمن تشکر از میزبانی بندر آبادان از اعضای کارگروه مطالعات و تحقیقات افزود :  با توجه به بررسی طرح هایی از بندر آبادان ،
خرمشهر و بندر امام خمینی(ره) تاکید کرد دیگر طرح ها در نشست هایی که در آینده برگزار می شود  مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
رضا سفاری مدیر بنادر و دریانوردی آبادان در این نشست گفت ؛ قبلا طرح های تحقیقاتی  پژوهشی به سازمان بنادر و دریانوردی ارسال و
در آنجا مورد داوری قرار میگرفت.
وی افزود ؛ اکنون با حمایت های سازمان بنادر و دریانوری شاهد آن هستیم که گروهی توانمند در خود بنادر حضور پیدا میکند و طرح و ایده
ها را در حضور خود  نویسنده آن مورد بررسی و داوری قرار میگیرد.
مدیر بنادر و دریا نوردی آبادان ضمن تشکر از سازمان بنادر و دریانوردی این اهتمام و پشتیبانی و حرکت سازمان را بسیار ارزشمند دانست.

دیدگاهتان را بنویسید