افزایش میزان خرید حمایتی خرما

افزایش میزان خرید حمایتی خرما

اخبار آبادان

رئیس اداره تعاون روستایی آبادان با اشاره به خسارت وارده بر نخلداران آبادانی به دلیل کمبود و شوری آب که منجر به کاهش کیفیت خرما

گردید، از خرید حمایتی خرما در شهرستان خبر داد.

به گزارش بهمنشیر ، حمید قنواتی اظهار کرد :خرید حمایتی خرما جهت حمایت از تولید کنندگان خسارت دیده و جلوگیری از آشفتگی بازار و

قطع کردن دست دلالان در آبادان آغاز شده است و یک ماه ادامه دارد.

قنواتی با بیان اینکه نوع خرمای خریداری شده استعمران است گفت: تا کنون 2هزار تن خرما از کشاورزان آبادانی خریداری شده است که

1200 تن درجه دو و 800 تن درجه سه بوده است.

قنواتی همچنین از پرداخت پول کشاورزان در هفته پیش رو خیر داد و گفت :50 درصد هزینه خرماهای خریداری شده در هفته جاری به

حساب کشاورزان پرداخت خواهد شد.

حمید قنواتی قیمت خرید یک کیلوگرم خرمای درجه یک آبادان را ۲۹ هزار ریال عنوان کرد و افزود: برای حمایت از کشاورزان نرخ خرید حمایتی

خرمای درجه ۲ هر کیلوگرم ۲۴ هزار ریال و خرمای درجه سه ۲۱ هزار ریال تعیین شده است.

دیدگاهتان را بنویسید