مانور تخلیه ساختمان یگان حفاظت بندر آبادان

مانور تخلیه ساختمان یگان حفاظت بندر آبادان

برگزاری مانور تخلیه اضطراری ساختمان یگان حفاظت بندر آبادان
مدیر بنادر و دریانوردی آبادان از برگزاری مانور تخلیه ساختمان یگان حفاظت این بندر به منظور ایجاد آمادگی و مقابله با حوادث احتمالی
خبرداد.
به گزارش بهمنشیر ، رضا سفاری مدیر بنادر و دریانودی آبادان گفت : با اهدافی از جمله ارزیابی توان نیروی این یگان و ایجاد آمادگی بیشتر
در مقابله با حوادث احتمالی ، مانور تخلیه اضطراری ساختمان یگان حفاظت  برگزار شد.
وی افزود : در این مانور پس از اعلام  حریق در طبقه بالای ساختمان یگان حفاظت ، بلافاصله  پرسنل  وارد  عمل شدند و به  تخلیه اسناد ،
تجهیزات ، سلاح و مهمات  و آنچه در این یگان مهم است اقدام و به جای امن منتقل شد.
او در ادامه با اشاره به اجرای موفق  این مانور افزود: سازمان بنادر و دریا نوردی برای آمادگی هرچه بیشتر در مقابل با رخدادهای احتمالی از
جمله آتش‌ سوزی ، اجرای دستور العملهای مختلفی از جمله اینگونه مانور ها را در برنامه دارد .
رضا سفاری خاطرنشان کرد : این مانور  در هفته گرامیداشت نیروی انتظامی  با حضور ۲۵ نفر از پرسنل این یگان ، معاونت فنی مهندسی ،
واحد HSE و ایستگاه آتش نشانی این بندر برگزار شد .

 

دیدگاهتان را بنویسید