نظافت و پاکسازی بازار صفا در خرمشهر

نظافت و پاکسازی بازار صفا در خرمشهر

نظافت و پاکسازی بازار صفا با بکارگیری 30 نفر نیرو ی خدماتی

به گزارش بهمنشیر ، در شامگاه پنج شنبه 5 مهر ماه با بکار گیری 30 نفر از نیروهای خدماتی شهرداری خرمشهر نظافت و پاکسازی کل

بازار صفا انجام شد. نظافت و پاکسازی بازار صفا در روزهای آخر هفته یکی از تصمیماتی بود که در نشست مشترک شهردار خرمشهر با

کسبه بازار اتخاذ شد ، این بازار بصورت روزانه نیز با داشتن کارگر ثابت نظافت می شود .

دیدگاهتان را بنویسید