کارگروههاي مشاورین افتخاري فرمانداری آبادان تشکیل می شود

کارگروههاي مشاورین افتخاري فرمانداری آبادان تشکیل می شود

بهمنشیر ‬‬: اطلاعیه تشکیل کارگروههاي مشاورین افتخاري فرمانداری ویژه شهرستان آبادان

بسم الله الرحمن الرحیم

با عنایت به تاکید و دستور فرماندار ویژه آبادان در راستای لزوم استفاده از تجربیات، ایده ها و نظرات متخصص وعلاقمند به ارائه مشاوره در

حوزه های مختلف مدیریت شهری، اين فرمانداری در نظر دارد از مشاوره افراد واجد شرایط جهت سازماندهي در شوراي مشاورين به صورت

افتخاری استفاده نمایند.

علاقمندان آباداني می توانند بر اساس شناخت، تخصص، تجربه و علاقه مندی خود در ساعات اداری با مراجعه به کارگروه برنامه ریزی

فرمانداری ویژه شهرستان فرم عضویت مربوطه را تكميل نمایند ضمنا تخصصهاي مورد نياز به شرح زیر است:

1_آب و فاضلاب
٢-برق
٣-کشاورزی و فضای سبز و محیط زیست
٤-خدمات و مبلمان شهری
٥-اقتصاد،بازار و اصناف
٦-انرژی(برق و نفت و پتروشیمی)
٧-برنامه ریزی و ايده پردازي
٨-تربیت بدنی و ورزش
٩-احزاب و تشکل ها
١٠میراث فرهنگی وگردشگری
١١-بهداشت ودرمان
١٢- آموزش،پرورش و پژوهش
١٣-بانوان وتوانمند سازی زنان روستایی در حوزه کارآفرینی
١٤-هنرمندان
١٥- شيلات وآبزيان

دیدگاهتان را بنویسید