سلامت قارچ های عرضه شده در بازار

سلامت قارچ های عرضه شده در بازار

اخبار آبادان

قارچهای عرضه شده در بازارهای آبادان سالم هستند.

به گزارش بهمنشیر، مدیر جهاد کشاورزی آبادان گفت: قارچهای که به صورت بسته بندی در بازار عرضه شده پیشتر ایزوله شده اند و به هیچ عنوان سمی نیستند.

آقای شهیب زاده توصیه کرد شهروندان از قارچهای بسته بندی شده که دارای تاریخ تولید و انقضا هستند استفاده کنند چرا که امکان آلودگی قارچهای فله در فضای باز وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: رعایت نظم و بهداشت یکی از اصول تولید قارچ  است.

تاکنون مسمویت ناشی از مصرف قارچ گزارش نشده است.

دکتر جانبی معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: در مجموعه تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی آبادان شامل آبادان، خرمشهر، شادگان و ماهشهر هیچگونه مسمویت ناشی از مصرف قارچ گزارش نشده است.

#آبادان

 

آبادان، اخبار آبادان

دیدگاهتان را بنویسید