بهمنشیر 66 ساله شد

بهمنشیر 66 ساله شد

احمد امیری

 

اولین شماره نشریه بهمنشیر در سال 1331 منتشر گردیده است.

بهمنشیر:احمد امیری در مصاحبه با پایگاه خبری آبادان نیوز گفت : اولین شماره نشریه بهمنشیر در سال 1331 شمسی منتشر گردیده و ما امسال 66 سالگی این نشریه را به جشن مینشینیم.
مدیر مسول بهمنشیر این نشریه را با توجه به قدمت طولانیش یک سرمایه فرهنگی تاریخی دانست و افزود با وجود کاستی ها، تیم تحریریه بهمنشیر با تمام توان، سعی در بر جا ماندن این جریده را دارند وتلاش میکنیم که چاپ منظمی داشته باشیم.
امیری از تمامی مخاطبین و حامیان بهمنشیر که عامل اصلی برجا ماندن این نشریه با ریشه هستند تشکر کرد.

دیدگاهتان را بنویسید