شهردار شوشتر امروز انتخاب می شود

شهردار شوشتر امروز انتخاب می شود

اخبار خوزستان

به گزارش بهمنشیر؛شاهین زلقی اظهار داشت: امروز انتخاب نهایی شهردار شوشتر انجام می شود و از بین ۴ گزینه های تصدی شهردار شوشتر ٢ گزینه انتخاب می شود.

وی افزود: صحن علنی شورای شهر شوشترامروز با بررسی عملکرد ۴ گزینه شورای شهر رای گیری خواهند کرد و از چهار گزینه دو گزینه اکثریت انتخاب خواهند شد.

نائب رئیس شورای شهر شوشتر در پاسخ به اینکه امکان دارد شخصی با اکثریت اراء امروز شهردار شوشتر شود بیان کرد: امروز دو گزینه نهایی از بین چهار نفر انتخاب می شود و و این درصورتی است که شخصی اگر اکثریت اراء را داشته باشدبانفردوم واردمرحله نهایی خواهندشدورای گیری بین دوگزینه انتخابی صورت خواهدگرفت وگزینه ای که اکثریت اراء رادرمرحله دوم بدست اورد به عنوان شهردار انتخاب می شود.

دیدگاهتان را بنویسید