افتتاح ۱۰پروژه مهم بهداشتی ودرمانی در شوشتر

افتتاح ۱۰پروژه مهم بهداشتی ودرمانی در شوشتر

رییس دانشکده علوم پزشکی شوشتر از افتتاح ۱۰پروژه مهم بهداشتی ودرمانی درشهرستان شوشتر، همزمان باایام الله دهه مبارک فجرخبر داد.
اخبار خوزستان

 

به گزارش بهمنشیر ؛ به نقل از روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی شوشتر، فرهادابول نژادیان اظهارکرد:افتتاح این پروژه ها گام بلندی است که در راستای ساماندهی بهداشت ودرمان شهرستان برداشته می شود.
رضارجبی معاون توسعه مدیریت ومنابع دانشکده علوم پزشکی شوشتر نیزبابیان اینکه هزینه احداث این پروژه ها مبلغی درحدود۱۱میلیاردتومان است گفت:باافتتاح این پروژه هاکه حاصل تلاش های بی وقفه مجموعه دانشکده علوم پزشکی است، نیازمردم به مراجعه به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان های همجوار، کمترازگذشته خواهدشدوتلاش کرده ایم بهترین کیفیت ممکن راارایه کنیم وامیدواریم که رضایت مردم عزیزشهرستان جلب شود.

دیدگاهتان را بنویسید