عملیات اجرایی قیر پاشی و آماده سازی معابر اطراف میدان عشایر جهت آسفالت آغاز شد

عملیات اجرایی قیر پاشی و آماده سازی معابر اطراف میدان عشایر جهت آسفالت آغاز شد

خرمشهر


 

 

 

 

 

عملیات اجرایی قیر پاشی و آماده سازی معابر ایجاد شده در اطراف میدان عشایر جهت آسفالت آغاز شد

به گزارش بهمنشیر،عملیات اجرایی قیر پاشی و آماده سازی معابر ایجاد شده در اطراف میدان عشایر جهت آسفالت در ادامه پروژه اصلاح هندسی و بهسازی میادین سطح شهر توسط سازمان عمران شهری شهرداری خرمشهر آغاز شد.پروژه بهسازی و اصلاح هندسی میادین سطح شهر بصورت همزمان در میادین عشایر ، بسیج و مقاومت در حال اجرا می باشد و مقرر است ادامه ی میادین نیز در دستور کار قرار گیرد. با توجه به رشد شهرنشینی و افزایش تعداد خودروها تقاطع ها و ایجاد راه های دسترسی در عملکرد شبکه معابر شهری از اهمیت ویژه ای در جهت ایمن سازی ،کاهش ترافیک و تصادفات برخوردار خواهد بود بنابراین اصلاح هندسی میادین با ایجاد راه های دسترسی در دستور کار شهرداری خرمشهر قرار گرفت.

 

 

 

 

 

 

خوزستان،خبر خوزستان،اخبار خوزستان،بهمنشیر،خرمشهر،خبر خرمشهر،اخبار خرمشهر،شهرداری،شهرداری خرمشهر

دیدگاهتان را بنویسید