حزب اعتدال و توسعه

نگرانی احزاب اعتدالی و اصلاح طلب ازانتصابات در استان خوزستان

نگرانی احزاب اعتدالی و اصلاح طلب ازانتصابات در استان خوزستان

رئیس خانه احزاب خوزستان گفت: پس از انتخابات ریاست جمهوری انتظاری می‌رفت، مطالبات استان در بحث انتصابات محقق شود، اما اکنون هیچ نشانه‌ای  از تحقق این خواسته‌های مشروع دیده نمی‌شود. به گزارش بهمنشیر،حمزه جلویانی صبح امروز با انتقاد از برخی انتصابات در استان اظهار کرد: در حالی که پس از حماسه 29 اردیبهشت و رای […]