کتابخوانی

انعقاد تفاهمنامه همکاری کتابخانه های عمومی با موسسات آموزشی

انعقاد تفاهمنامه همکاری کتابخانه های عمومی با موسسات آموزشی

رئیس اداره کتابخانه های عمومی آبادان از انعقاد تفاهمنامه های همکاری میان این اداره با موسسات فرهنگی و آموزشی شهرستان خبر داد. به گزارش بهمنشیر،احمدرضا دشت افکن اظهار کرد: این اقدام در راستای تامین امکانات رفاهی کارکنان و تشویق به کتابخوانی انجام شده است. وی با بیان اینکه بهبود امکانات رفاهی کارکنان اداره کتابخانه های عمومی […]