هلال احمر

اخطار مدیریت بحران در خصوص بارش های اخیر

اخطار مدیریت بحران در خصوص بارش های اخیر

اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان با اشاره به پیش بینی شدت بارشها در روز یکشنبه، در این خصوص اخطاریه ای صادر کرد. به گزارش بهمنشیر ، در این اخطاریه خطاب به فرمانداران خوزستان آمده است: “با توجه به اخطاریه مجدد امروز (۱۳ آبان) سازمان مدیریت بحران کشور موضوع اخطاریه سازمان هواشناسی کشور در خصوص شدت داشتن بارش از […]