نشریه بهمنشیر

بهمنشیر 66 ساله شد

بهمنشیر 66 ساله شد

  اولین شماره نشریه بهمنشیر در سال 1331 منتشر گردیده است. بهمنشیر:احمد امیری در مصاحبه با پایگاه خبری آبادان نیوز گفت : اولین شماره نشریه بهمنشیر در سال 1331 شمسی منتشر گردیده و ما امسال 66 سالگی این نشریه را به جشن مینشینیم. مدیر مسول بهمنشیر این نشریه را با توجه به قدمت طولانیش یک سرمایه فرهنگی […]