عکاسی خوزستان

40 سال عکاسی خوزستان کتاب می‌شود.

40 سال عکاسی خوزستان کتاب می‌شود.

علی‌ محمدی از آغاز تالیف کتابی با نام «40 سال عکاسی خوزستان» به قلم خود خبر داد.   به گزارش بهمنشیر، علی محمدی با بیان این که این کتاب به تاریخ عکاسی خوزستان بعد از انقلاب اختصاص دارد گفت: خوزستان به لحاظ جایگاه عکاسی در کشور به دلیل هشت سال جنگ تحمیلی در این استان […]