علی نوربخش

دود سیاهرنگ پالایشگاه نفت در آسمان آبادان

دود سیاهرنگ پالایشگاه نفت در آسمان آبادان

دود سیاه رنگی یکی از فلرهای نفتی پالایشگاه نفت آبادان که روز گذشته بخشی از آسمان آبادان را احاطه کرد اما علت چه بود؟ به گزارش بهمنشیر ، دود سیاه رنگی یکی از فلرهای نفتی پالایشگاه نفت آبادان امروز بخشی از آسمان آبادان را احاطه کرده بود. سیدعلی نوربخش مدیر روابط عمومی پالایشگاه آبادان اظهار کرد […]