تئاتر بین المللی فجر

نمایش صحنه ای”ده هزار ويك شب “در تئاتر بین المللی فجر

نمایش صحنه ای”ده هزار ويك شب “در تئاتر بین المللی فجر

کارگردان نمایش صحنه ای ده هزار ويك شب گفت: نمایش صحنه ای “ده هزار ويك شب ” حکایت لحظه های چشم انتظاری عزیزان جامعه است که باید قدر دانسته شوند. به گزارش بهمنشیر ، مریم بنی طرفی کارگردان نمایش صحنه ای ده هزار ويك شب ،گفت:نمایش صحنه ای ده هزار ويك شب  به نویسندگی صابر محمدی ،کارگردانی […]